สิทธิพิเศษสำหรับผู้เล่น Special Force ที่สำคัญเช่นคุณ
1 ดาว = ไอเทมทั่วไปมีขายตลอดเวลา
2 ดาว = ไอเทมโปรโมชั่น
3 ดาว = ถูกกำหนดด้วยเวลามีการจำหน่ายมากกว่า 1 ครั้ง เช่น งานออฟไลน์, ที่มีเฉพาะกล่องสุ่ม, กล่องสุ่ม
4 ดาว = ไอเทมประจำยศ / ไอเทมที่เป็นลิมิเตดหมดแล้วหมดเลยขึ้นอยู่กับ จำนวน, ระยะเวลากำหนด
5 ดาว = ไอเทมสำหรับแชมป์การแข่งขัน (ปืนทอง)
6 ดาว = Platinum