SF เอาใจคนเล่นนานด้วยการให้เพื่อนๆสะสมเวลาเล่นเกมมาแลกรับไอเทม
แน่นอนว่าไอเทมเพียบแจกเป็นชุดยกเซตกันไปเลย ได้ง่ายๆติดตามรายละเอียดเลย
*ต้องสร้างตัวละครในเกมก่อนร่วมกิจกรรม จึงจะสามารถรับของขวัญได้นะคะ*
เงื่อนไข
  1. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวละครก่อนร่วมกิจกรรมนี้ไอเทมรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือชดเชยเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
  2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการไอเทมรางวัลหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ผู้เล่นยอมรับข้อตกลงทั้งหมดนี้โดยการกดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป หรือกดปุ่ม “ไม่ยอมรับ” เพื่อยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมและปิดหน้าต่างนี้
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ